تبلیغات
ماهنامه اندام زیبا - افزایش حجم عضلات و مقدار مصرف پروتئین
تبلیغات
آخرین مطالب
لینکستان
امكانات جانبی
 

برای درج تبلیغات با ایمیل زیر تماس بگیرید

hosein_varse@yahoo.com

نگاره: ‏افزایش حجم عضلات و مقدار مصرف پروتئین

ورزشکاران و بخصوص پرورش کاران بیش از مردم عادی به پروتئین نیاز دارند تا بتوانند از دست رفتن آمینو اسیدها در تمرینات سنگین را جبران کرده و نیاز بدن به این آجر های ساختمانی عضلات را تامین کنند.

هرچقدر ورزشکاری بیشتر،سنگینتر،جدیتر و شدیدتر تمرین کند،پروتئین بیشتری هم نیاز خواهد داشت و در اینجا مکمل های پروتئینی به موقع به کمک پرورش کارها میرسند.با مصرف روزانه مکمل های پروتئینی میتوان به راحتی میزان پروتئین در برنامه غذایی را چندین برابر کرد،بدون اینکه چربی،کلسترول،پورین و اسید اوریک زیاد به بدن فشار زیادی تحمیل کنند.

این مواد مضر(کلسترول،اسید اوریک،پورین)در مکمل های پروتئین امروزی وجود ندارند(و از تجزیه آنها در بدن نیز چنین موادی تولید نمیشود).اگر سعی کنیم نیاز پروتئینی خود را با مواد غذایی معمول مانند :ماهی،گوشت،تخم مرغ،شیرو…برطرف کنیم،غیر ممکن بود بتوانیم اثرات منفی مواد یاد شده را خنثی کنیم.

مزیت دیگر مکمل های پروتئینی این است که تهیه و مصرف چنین نوشیدنی ای بسیار راحت و ساده است و احتیاج به شستشو،پخت و پز و آماده سازی اختصاصی ندارد:دو قاشق پودر در آبو یا شیر کم چرب،کمی هم زدن و پروتئین مورد نیاز بدن شما آماده است.

افراد شاغلی که فرصت پخت و پز ندارندیا غذای شان شرکتی است و تعیین کننده نوع غذا و در نتیجه میزان پروتئین آن نیستند ،میتوانند همواره با غذای خود با چند قاشق پودر پروتئین فنیاز بدن خود به این ماده را تامین کنند.

در مقدار مورد نیاز پروتئین برای پرورش کارها اختلاف نظر و بحث زیادی وجود دارد،عده ای میگویند،هیچ فرقی با مردم عادی ندارند،که نحقیق و تجربه ثابت کرده که چنین نیست .عده ای میگویند به ازای هر کیلو از وزن بدن دو گرم و عده ای هم بالاتر از حتی تا ۹ گرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن را ذکر میکنند

سه تا چهار کیلو گرم پروتئین به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن طرفداران بیشتری را دارد اما بعضی از حرفه ای ها مانند دوریان یتس و کوین لورن مقادیری بیش از این را توصیه میکنند.

نگران مصرف پروتئین بیش از حد نباشید.

در سالهای اخیر محققین تاکید زیادی بر مصرف پروتئین برای دستیابی به حد اکثر رشد عضلانی داشته اند.کارشناسان که تحقیقات ورزشی خود را بر روی اشخاص غیر بدنساز معطوف میکنند،به این نتیجه میرسند که مصرف زیاد پروتئین در افزایش کارایی ورزشکاران کاربردی نداردو این نتیجه را به پرورش اندام نیز تعمیم میدهند.در حقیقت تحقیقاتی که انجام شده مبای صحیحی نداشته است چون نکته و هدف اصلی پرورش اندام یعنی افزایش حجم توده عضلانی در این تحقیقات نادیده گرفته شده است.

در تحقیقاتی که انجام شده عموما کارایی و سرعت وقدرت ورزشکاران سنجیده شده و به این نتیجه رسیده اند که افزایش مصرف پروتئین ،کارای،سرعت و قدرت ورزشکاران را افزایش نمیدهد.ممکن است این قضیه صحیح باشد،اما این قضیه ربطی به افزایش توده عضلانی نداردو در تحقیقات متعددی ثابت شده که افزایش مصرف پروتئین موجب تسریع افزایش حجم عضلانی میشود.به هر حال نگران مصرف پروتئین بیش از حد نباشید،چون همه پروتئینی که میخورید جذب نمیشود و مقداری از آن دفع میشود.

نکته مهمی که در مصرف پروتئین باید به آن توجه داشت،مصرف مقدار کافی ویتامین ب ۶ و آب است.

افزایش مصرف پروتئین نیاز بدن به ویتامین ب۶ را بالا میبرد و شما باید به مقدار کافی از این ویتامین به بدن خود برسانید .از طرفی مواد دفعی و فرعی حاصل از متابولیسم پروتئینی بار سنگینی را بر دوش کلیه ها تحمیل میکنند که با نوشیدن مقادیر کافی  آب میتوان به دفع آنها از بدن کمک کرد.

البته صحیح است که در مقدار افزایش پروتئین مصرفی ،اختلاف نظر وجود دارد به طوری که مربیان و متخصصین مختاف بین دو تا هشت گرم پروتئین به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن را توصیه میکنند.این خود شما هستید که باید میزان مناسب پروتئین مورد نیاز عضلات بدنتان جهت حجم را بیابید.‏
ورزشکاران و بخصوص پرورش کاران بیش از مردم عادی به پروتئین نیاز دارند تا بتوانند از دست رفتن آمینو اسیدها در تمرینات سنگین را جبران کرده و نیاز بدن به این آجر های ساختمانی عضلات را تامین کنند.

هرچقدر ورزشکاری بیشتر،سنگینتر،جدیتر و شدیدتر تمرین کند،پروتئین بیشتری هم نیاز خواهد داشت و در اینجا مکمل های پروتئینی به موقع به کمک پرورش کارها میرسند.با مصرف روزانه مکمل های پروتئینی میتوان به راحتی میزان پروتئین در برنامه غذایی را چندین برابر کرد،بدون اینکه چربی،کلسترول،پورین و اسید اوریک زیاد به بدن فشار زیادی تحمیل کنند.

این مواد مضر(کلسترول،اسید اوریک،پورین)در مکمل های پروتئین امروزی وجود ندارند(و از تجزیه آنها در بدن نیز چنین موادی تولید نمیشود).اگر سعی کنیم نیاز پروتئینی خود را با مواد غذایی معمول مانند :ماهی،گوشت،تخم مرغ،شیرو…برطرف کنیم،غیر ممکن بود بتوانیم اثرات منفی مواد یاد شده را خنثی کنیم.

مزیت دیگر مکمل های پروتئینی این است که تهیه و مصرف چنین نوشیدنی ای بسیار راحت و ساده است و احتیاج به شستشو،پخت و پز و آماده سازی اختصاصی ندارد:دو قاشق پودر در آبو یا شیر کم چرب،کمی هم زدن و پروتئین مورد نیاز بدن شما آماده است.

افراد شاغلی که فرصت پخت و پز ندارندیا غذای شان شرکتی است و تعیین کننده نوع غذا و در نتیجه میزان پروتئین آن نیستند ،میتوانند همواره با غذای خود با چند قاشق پودر پروتئین فنیاز بدن خود به این ماده را تامین کنند.

در مقدار مورد نیاز پروتئین برای پرورش کارها اختلاف نظر و بحث زیادی وجود دارد،عده ای میگویند،هیچ فرقی با مردم عادی ندارند،که نحقیق و تجربه ثابت کرده که چنین نیست .عده ای میگویند به ازای هر کیلو از وزن بدن دو گرم و عده ای هم بالاتر از حتی تا ۹ گرم به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن را ذکر میکنند

سه تا چهار کیلو گرم پروتئین به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن طرفداران بیشتری را دارد اما بعضی از حرفه ای ها مانند دوریان یتس و کوین لورن مقادیری بیش از این را توصیه میکنند.

نگران مصرف پروتئین بیش از حد نباشید.

در سالهای اخیر محققین تاکید زیادی بر مصرف پروتئین برای دستیابی به حد اکثر رشد عضلانی داشته اند.کارشناسان که تحقیقات ورزشی خود را بر روی اشخاص غیر بدنساز معطوف میکنند،به این نتیجه میرسند که مصرف زیاد پروتئین در افزایش کارایی ورزشکاران کاربردی نداردو این نتیجه را به پرورش اندام نیز تعمیم میدهند.در حقیقت تحقیقاتی که انجام شده مبای صحیحی نداشته است چون نکته و هدف اصلی پرورش اندام یعنی افزایش حجم توده عضلانی در این تحقیقات نادیده گرفته شده است.

در تحقیقاتی که انجام شده عموما کارایی و سرعت وقدرت ورزشکاران سنجیده شده و به این نتیجه رسیده اند که افزایش مصرف پروتئین ،کارای،سرعت و قدرت ورزشکاران را افزایش نمیدهد.ممکن است این قضیه صحیح باشد،اما این قضیه ربطی به افزایش توده عضلانی نداردو در تحقیقات متعددی ثابت شده که افزایش مصرف پروتئین موجب تسریع افزایش حجم عضلانی میشود.به هر حال نگران مصرف پروتئین بیش از حد نباشید،چون همه پروتئینی که میخورید جذب نمیشود و مقداری از آن دفع میشود.

نکته مهمی که در مصرف پروتئین باید به آن توجه داشت،مصرف مقدار کافی ویتامین ب ۶ و آب است.

افزایش مصرف پروتئین نیاز بدن به ویتامین ب۶ را بالا میبرد و شما باید به مقدار کافی از این ویتامین به بدن خود برسانید .از طرفی مواد دفعی و فرعی حاصل از متابولیسم پروتئینی بار سنگینی را بر دوش کلیه ها تحمیل میکنند که با نوشیدن مقادیر کافی آب میتوان به دفع آنها از بدن کمک کرد.

البته صحیح است که در مقدار افزایش پروتئین مصرفی ،اختلاف نظر وجود دارد به طوری که مربیان و متخصصین مختاف بین دو تا هشت گرم پروتئین به ازای هر کیلو گرم از وزن بدن را توصیه میکنند.این خود شما هستید که باید میزان مناسب پروتئین مورد نیاز عضلات بدنتان جهت حجم را بیابید.
ن :
ت : سه شنبه 27 فروردین 1392
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
feet pain شنبه 18 شهریور 1396 03:12 ب.ظ
I'm not sure exactly why but this web site is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
feet complaints شنبه 18 شهریور 1396 08:00 ق.ظ
Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
http://whingasyckuc.mihanblog.com/ شنبه 10 تیر 1396 05:01 ب.ظ
Whats up very cool site!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..

I'll bookmark your web site and take the feeds additionally?
I'm glad to find a lot of useful info right here in the post,
we want develop more techniques in this regard, thank you for sharing.
. . . . .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
 
موضوعات
صفحات
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی